Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Sistema de Justícia Penal

Programes de mobilitat de la titulació

El programa acadèmic d'aquesta titulació no preveu actuacions de mobilitat en aquests moments