Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Sistema de Justícia Penal

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble Titulació: Màster en Advocacia i Màster en Sistema de Justícia Penal 
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Durada: 2 any 
Crèdits ECTS: 129 
Títol a què dóna dret: Màster oficial en Advocacia i Màster oficial en Sistema de Justícia Penal

Denominació del mòdul

Tipus

ECTS

Formació Màster Advocacia

Obligatori

45

Formació Màster Sistema Justícia Penal

Obligatori

38

Pràctiques Externes Màster Advocacia

Obligatori

30

Treball Fi de Màster

Obligatori

16

SUMA TOTAL CRÈDITS

129

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13302 PROCESSOS JUDICIALS PENALS B 9
13300 DOGMÀTICA PENAL I POLÍTICA CRIMINAL B 7
13301 DELICTES CONTRA BÉNS JURÍDICS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14610 PRÀCTIQUES I B 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14612 PRÀCTIQUES II B 24
13303 TEORIES CRIMINOLÒGIQUES B 10
13304 VICTIMOLOGIA B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14611 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6
13309 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 10