Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Sistema de Justícia Penal

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13300 DOGMÀTICA PENAL I POLÍTICA CRIMINAL B 7
13301 DELICTES CONTRA BÉNS JURÍDICS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS B 6
13302 PROCESSOS JUDICIALS PENALS B 9
SEGON CURS
13303 TEORIES CRIMINOLÒGIQUES B 10
13304 VICTIMOLOGIA B 6
14612 PRÀCTIQUES II B 24
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13309 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 10
14611 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6