Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Sistema de Justícia Penal

Treball de Fi de Màster

Titulació: Doble Titulació: Màster en Advocacia i Màster en Sistema de Justícia Penal 
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Durada: 2 any 
Crèdits ECTS: 129 
Títol a què dóna dret: Màster oficial en Advocacia i Màster oficial en Sistema de Justícia Penal
Normativa

Denominació del mòdul

Tipus

ECTS

Formació Màster Advocacia

Obligatori

45

Formació Màster Sistema Justícia Penal

Obligatori

38

Pràctiques Externes Màster Advocacia

Obligatori

30

Treball Fi de Màster

Obligatori

16

SUMA TOTAL CRÈDITS

129